Kolokvium Vývoj a trendy v oblasti teorie práva ve světle světové konference IVR ve Washingtonu - 27.ledna

 

Vážené dámy a pánové,

jménem Českého sdružení pro právní a sociální filozofii a katedry teorie práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze si Vás dovoluji pozvat na kolokvium

„Vývoj a trendy v oblasti teorie práva ve světle světové konference IVR ve Washingtonu“,

které se uskuteční dne 27. ledna 2016 v místnosti č. dveří 117 Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zahájení kolokvia, jež bude věnováno především ohlasům z poslední konference IVR ve Washingtonu, je plánováno na 13.00 hod.

(Prezence bude začínat v 12:30 hod.).

Kolokvium, v rámci kterého se svými příspěvky mj. vystoupí pan JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D., JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. a JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, PhD., by mělo být ukončeno cca v 15:00 hod.

Po přestávce bude následovat zasedání Českého sdružení pro právní a sociální filozofii.

V případě zájmu o účast na kolokviu prosím o potvrzení Vaší účasti JUDr. Katarzyně Žák Krzyžankové, Ph.D., elektronicky na e-mail: krzyzank @ prf.cuni.cz, a to nejpozději do 15. ledna 2016.

S přátelským pozdravem

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
místopředseda sdružení
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111