Kolegium děkana

 

 

prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan
JUDr. PhDr. Marek Antoš LL.M., Ph.D.
proděkan pro komunikaci, IT a finance
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
proděkan pro zahraniční záležitosti
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
proděkan pro státní rigorózní zkoušky, habilitační a jmenovací řízení
 
doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
proděkanka pro magisterský studijní program a přijímací řízení
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
proděkan pro doktorský studijní program
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
proděkanka pro celoživotní vzdělávání
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost
 
JUDr. Jiří Hřebejk
tajemník
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
předseda akademického senátu
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
místopředseda akademického senátu
Michal Říha
místopředseda akademického senátu
 

Počkejte prosím, probíhá přesměrování na dokumenty...

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111