Katedra trestního práva vypisuje konkurz na místa pomocných vědeckých sil

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

katedra trestního práva vypisuje konkurz na místa pomocných vědeckých sil. Ve svých žádostech prosím stručně uveďte Vaší motivaci, vztah k oborům vyučovaným katedrou, své jazykové schopnosti a dosavadní studijní průměr.

Žádosti odevzdávejte do 18. září 2017 k rukám paní Bárové, sekretářky katedry trestního práva.

V Praze dne 4. září 2017
JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D.
tajemník katedry trestního práva


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111