Katedra politologie a sociologie hledá pomvěda

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

katedra politologie a sociologie hledá novou studentskou pomocnou vědeckou sílu.

Přihlásit se mohou studentky a studenti, kteří mají zájem o obor (tj. především politologii nebo sociologii) a rádi by se podíleli na činnosti katedry. Úkoly pomocné vědecké síly spočívají především v podílu na zajišťování zkoušek, rešerších literatury a dalších formách součinnosti při vzniku autorských textů, kopírování apod. Vedle zájmu o obor předpokládáme i znalost angličtiny, případně dalšího cizího jazyka, a práce na PC. Zvlášť si budeme cenit chuti participovat na projektech katedry (SVOČ, SVV, PROGRES).

Vzhledem k tomu, že preferujeme dlouhodobější spolupráci, dáváme přednost studentům 2. a 3. ročníku.
Termín uzavření přihlášek je 24. září 2017 ve 24:00 hod.

Přihlášky zasílejte Tomáši Friedelovi elektronickou poštou, a to na adresu friedel @ prf.cuni.cz.
Součástí každé přihlášky musí být:

  • strukturovaný životopis (vč. uvedení kontaktních údajů)
  • stručný motivační dopis

Životopis a dopis zasílejte v jednom dokumentu formátu pdf., který ponese namísto názvu dokumentu příjmení uchazeče či uchazečky.

Vybraní uchazeči a uchazečky budou koncem září pozvání k ústnímu kolu výběrového řízení.
Předpokládaný nástup: říjen 2017.

Těšíme se na vaše přihlášky.

Za katedru politologie a sociologie
Tomáš Friedel
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111