Kandidátní listiny pro volby do Akademického senátu PF UK a do Akademického senátu

Kandidáti do Akademického senátu PF UK – akademičtí pracovníci
 
 
1.      A n t o š   Marek
2.      B a l a š   Vladimír
3.      B e r a n   Karel
4.      B o h á č   Radim
5.      B o h u s l a v  Lukáš
6.      B o r k o v e c   Aleš
7.      F a l a d a   David
8.      F r i n t a   Ondřej
9.      H o n u s k o v á   Věra
10.    H o r á k  Záboj
11.    H o ř á k Jaromír
12.    H r a b a   Zdeněk
13.    H ů r k a   Petr
14.    Ch r o m á   Marta
15.    J a n s t o v á   Kateřina
16.    K i n d l   Vladimír
17.    K u b e š o v á   Silvia
18.    K u d r n a   Jan
19.    M o r á v e k  Jakub
20.    S a l a č   Josef
21.    S k ř e j p e k Michal
22.    S o b o t k a   Michal
23.    S t a š a    Josef
24.    Š u s t e k Petr
25.    T r y z n a   Jan
26.    U r b a n   Michal
27.    V i l í m k o v á Veronika
28.    V o k o u n   Rudolf
29.    W i n t r Jan
30.    Ž á k o v s k á   Karolina
 
 
 
Kandidáti do Akademického senátu UK – akademičtí pracovníci
 
1.     S t a š a   Josef
2.     W i n t r   Jan
 
 
 
Kandidáti do Akademického senátu PF UK – 1. ročník
 
1.     B u r a   Dominik
2.     B u r d a   Daniel
3.     H l a v a č k a   Gabriel
4.     K u b e š   Jan
5.     M a z ú r   Michal
6.     M r l i n o v á   Barbora
7.     S m e t a n a   Tomáš
8.     T k a d l e c   Matěj
9.     U l l m a n n Jan
10.   V a c e k   Josef
 
 
 
Kandidáti do Akademického senátu PF UK – 2. ročník
 
1.     B e n d a   Matěj
2.     D e r k a   Viktor
3.     D o a n   Son
4.     D o u š o v á   Aneta
5.     H o r k ý   Jakub
6.     M a r t i n í k   Pavel
7.     N á h l o v s k á   Lenka
8.     P a š e k   Dominik
 
 
Kandidáti do Akademického senátu PF UK – 3. ročník
 
1.      B e z d ě k o v á   Jana
2.      B l a ž í k   Michael
3.      C u l k a   Jiří
4.      D o u p a l   Tomáš
5.      J u k l   Jakub
6.      K a m a l e e v a   Renata
7.      K u t ě j   Vladislav
8.      L é k o   Kristián
9.      N o v o t n ý   Vojtěch
10.    P e t r   Boris
11.    Ř í h a Michal
12.    T e i ch m a n n Jan
13.    T i ch ý Luděk
 
 
 
Kandidáti do Akademického senátu PF UK – 4. ročník
 
1.     G a b o n a y   Andrea
2.     M i m o ch o d k o v á   Barbora
3.     R ů ž i č k a   Jakub
4.     T u l á č e k   Michal
5.     W i n k e l b a u e r   Erik
6.     Z v o n a ř   Adam
 
 
Kandidáti do Akademického senátu PF UK – 5. ročník a doktorandi
 
1.     A n z e n b a ch e r   Vilém
2.     F e l i x   Adam
3.     H o b z a   Martin
4.     H r a d i l   Aleš
5.     P o k o r n ý   Jiří
6.     S t l o u k a l o v á Kamila
7.     Š v a r c   Jan
 
 
 
 
 
Kandidáti do Akademického senátu UK - studenti
 
 
1.      A n z e n b a ch e r   Vilém
2.      Č e r n ý   Jiří
3.      D o u p a l   Tomáš
4.      F e l i x   Adam
5.      H o b z a   Martin
6.      J u k l   Jakub
7.      K o s t í n e k   Lukáš
8.      K r e j č í k Lukáš
9.      M a k a j e v Miroslav
10.    T e i ch m a n n   Jan
11.    T u l á č e k   Michal
12.    W i n k e l b a u e r   Erik


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111