Jurisprudence

Časopis Jurisprudence je oficiálním časopisem Právnické fakulty Univerzity Karlovy od roku 2014. Právnická fakulta jej vydává společně s Wolters Kluwer ČR, která zajišťuje jeho grafické zpracování, tisk a distribuci.

 
Profil časopisu
 
Jurisprudence je recenzovaným časopisem, který vychází od roku 1991. Jako akademický časopis publikuje příspěvky nejširšího spektra témat z oblasti platného práva a právní teorie, právní vědy i praxe, a to jak v oborech soukromého, tak i veřejného práva.
Jurisprudence je prostorem pro prezentaci vědeckých a jiných odborných výstupů pracovníků Právnické fakulty UK. Vítány jsou zejména příspěvky s mezinárodním přesahem nebo komparativního charakteru, a to jak z hlediska tématu, tak z hlediska jeho zpracování. Vedle autorů fakulty mohou v Jurisprudenci i nadále publikovat také mimofakultní autoři.
V zájmu podpory mladých vědeckých sil je poskytován prostor pro publikaci příspěvků doktorandů fakulty.

 

Periodicita
 
Jurisprudence vychází šestkrát ročně – tři čísla v letním semestru a tři čísla v zimním semestru. O zařazení příspěvků do jednotlivých čísel rozhoduje redakce časopisu.
 
Obsah časopisu
 
V časopise se objevují tyto rubriky:
  • Statě
  • Články (analytické a přehledové)
  • Komentáře judikatury
  • Diskuse a polemika
  • Recenze
  • Zprávy z vědeckého života

 

Podrobnější popis jednotlivých rubrik a požadavky pro příspěvky do nich zařazované naleznete na internetových stránkách časopisu www.jurisprudence.cz.

 
Své příspěvky posílejte prostednictvím formuláře, viz zde.
 

Blíže o časopise viz www.jurisprudence.cz.

Šéfredaktorem časopisu je JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D.. Složení redakční rady naleznete na webu časopisu.
Kontakt: redakce @ jurisprudence.cz.
 
Jurisprudence je registrována pod ISSN 1802-3843.

 

 

 

 

 

Fakulta

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111