Juridikum pořádá semináře Správní řád a rozhodování ve věcech studia a studentů po novele vysokoškolského zákona

„Správní řád a rozhodování ve věcech studia a studentů po novele vysokoškolského zákona"                                              

1. Řízení na úrovni fakulty (řízení před správním orgánem I. stupně) - 15. června 2016

2. Řízení na úrovni vysoké školy (řízení před odvolacím správním řízení) - 22. června 2016

od 9:00 do 15:30

cena za každý 2000,- Kč 

Agendy:

- přijímací řízení

- řízení ve věcech průběhu a ukončení studia

- řízení o poplatcích za delší a další studium

- disciplinární řízení

 

Zaměření [s důrazem na problematiku týkající se fakulty (= 1.), nebo vysoké školy (= 2.)]:

- základní zásady řízení

- postavení úředních osob podílejících se na řízení

- práva a povinnosti účastníka řízení

- řízení a třetí osoby

- komunikace v řízení

- zahájení řízení

- opatřování a hodnocení podkladů rozhodnutí

- zajišťovací prostředky

- přerušení a zastavení řízení

- vydání a oznámení rozhodnutí

- ochrana před nečinností

- oprava rozhodnutí

- odvolání

- navrácení v předešlý stav

- přezkumné řízení

- prohlášení nicotnosti

- obnova řízení

- možnosti exekuce

- soudní kontrola

Semináře jsou určeny zejména pro zaměstnance veřejných vysokých škol zařazené do studijních oddělení/odborů  děkanátů(= 1.)/rektorátů(= 2.).

Výklad + diskuse

Účastníci obdrží potvrzení o absolvování semináře.

příloha


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111