Juridikum pořádá od 29.9.2016 Kurz právnické angličtiny- posunuto na 6.10.

Legal English for International Practice

Garant kurzu:

PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (katedra jazyků)  

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků a umožnit jim tak její lepší využití v praxi. V průběhu kurzu se seznámí s nejdůležitější terminologií spojenou s jednotlivými tématy zejména prostřednictvím čtení a poslechu, získají představu o možných překladových ekvivalentech a použijí odbornou slovní zásobu v ústní i písemné komunikaci. V rámci jednotlivých témat se účastníci seznámí také s praktickými dovednostmi, jako je na příklad psaní profesního životopisu v angličtině, prezentace, úvodní pohovor a korespondence s klientem. Kurz je veden v angličtině.

Komu je kurz určen:

Kurz je určen zájemcům s mírně pokročilou znalostí angličtiny, kteří si chtějí prohloubit schopnost odborné komunikace v angličtině v právní praxi.

Pokud se do kurzu přihlásí dostatečný počet zájemců s méně pokročilou znalostí jazyka, je možné pro tyto zájemce otevřít paralelní kurz a přizpůsobit program kurzu pokročilosti účastníků.

Rozsah:

30 týdnů po dvou vyučovacích hodinách, tj. celkem 60 hodin

 

čtvrtek  18:00 – 19:30

Konání kurzu:

29. září 2016 -   11. května 2017

Vyučující:

Mgr. A.Bahenská, Ph.D., PhDr. R. Hrubá

Maximální počet lidí ve skupině:

15

Program:

6.10.2016               A career in the law,Introductions,Writing a CV

13.10.2016             Litigation I

20.10.2016             Litigation II

27.10.2016             Substantive criminal law, Types of crime

3.11.2016               Procedural criminal law, Procedure

10.11.2016             Contract formation I, Paraphrasing contract clauses,Negotiating,

                               An informative memorandum

24.11.2016             Contract formation II   

1.12.2016                  Contracts: remedies, Initial interview with a client

                               Follow-up correspondence to a client

8.12.2016               Contracts:remedies II                       

15. 12.2016            Contracts: assignment and third – party rights

                               Preparing a lawsuit and developing and argument

                               Persuasive writing and speaking

22.12.2016             Employment law I, Writing email:attachments and formality

                               Expressing an opinio, agreement and disagreement

5.1.2017                 Employment law II, Employment contract

12.1.2017               Sale of goods I, A case brief: text analysis, Presenting a case brief

19.1.2017               Sale of goods II, Contract of sale               

26.1.2017                 Real property Law I,Comparing and contrasting,

                               Classifying and distinguishing types or categories,Giving a presentation

2.2.2017                 Real property law II , A lease

9.2.2017                 Intellectual property I, Paraphrasing in plain language, Discussing issues

16.2.2017               Intellectual property II

23.2.2017               Company law: company formation and management I

                               Making a presentation, Letter of advice      

2.3.20017               Company law: company formation and management II

9.3.2017                 Company law: capitalisation I, contrasting information

                               Summarising, Legalese v. plain language, Paraphrasing

16.3.2017               Company law :capitalisation II

23.3.2017               Company law: fundamental changes in a company

                               Explaining a procedure – a checklist, Writing minutes, A memorandum

30.3.2017               Company winding up, Talking about cause and effect

6.4. 2017                Negotiable instruments

13.4. 2017              Secured transactions I

20.4.2017               Secured transactions II

27.4.2017               Debtor- creditor    

4.5.2017                 Competition law, Warning a client of risks, An informative email

11.5.2017               Transnational commercial law

28. 4., 5. 5.             Practise test

 

Učebnice:          

Základní učebnicí pro kurz bude učebnice International Legal English, 2nd ed., Amy Krois-Lindner and TransLegal, Cambridge, 2011. Prosíme účastníky, aby si tuto učebnici zakoupili.

Ostatní materiály budou poskytnuty zdarma během kurzu

Zakončení kurzu:

Na konci kurzu obdrží všichni absolventi osvědčení  o absolvování kurzu. Zájemcům z řad absolventů umožníme složit zkoušku z právnické angličtiny hodnocenou podle kritérií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Cena: 12 000,- Kč

 přihláška


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111