Juridikum pořádá od 22.9.2016 kurz Essentials of Legal Writing - posunuto na 29.9.

Essentials of Legal Writing 2016

Garant kurzu:

PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (katedra jazyků)

Cíl kurzu:

Seznámit účastníky se základními postupy, které podmiňují dobrou úroveň jejich písemného projevu v právních oblastech. Účastníci si na praktických příkladech mohou uvědomit, jak se obsah a forma písemného projevu vzájemně podmiňují a jakými jazykovými a formálními prostředky lze anglicky jasně a srozumitelně sdělit zamýšlený obsah jak (právně) poučenému tak nepoučenému příjemci informace (písemná komunikace právník-právník a právník-klient laik).

Komu je kurz určen:

Kurz je určen absolventům právnické fakulty, kteří mají alespoň středně pokročilou znalost anglického jazyka a chtějí se zdokonalit v písemné formě právní komunikace

Rozsah:

12 týdnů po dvou vyučovacích hodinách, tj. celkem 24 hodin.

Vyučovací den:

čtvrtek 18,00 – 19,30 hod.

Konání kurzu:

 22. září  – 15. prosince 2016

Vyučující:

Sean Davidson, J.D.

Maximální počet lidí ve skupině:

 

20

Program:

Week 1:      Letter of advice to a client

Week 2:      Describing cases and court rulings

Week 3:      Describing the law in statutes and regulations

Week 4:      Criminal law v. Civil law terminology

Week 5:      Writing formally and making arguments

Week 6:      Letter to opposing counsel    

Week 7:      Contracts - Phase I

Week 8:      Contracts - Phase II

Week 9:      Contracts - Phase III

Week 10:    Company Law case focus     

Week 11:    Describing a firm’s practice areas, making polite refusals

Week 12:    Evaluating legal positions, time-barred claims

Zakončení kurzu:

Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 6 500,- Kč

 přihláška


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111