Juridikum pořádá od 21.10.2016 kurz Etika v podnikání a odpovědnost podniku

 

Etika v podnikání a odpovědnost podniku  

Garant kurzu:

PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. (katedra národního hospodářství)   

Cíl studia:

Jedná se o interdisciplinární kurz zaměřený na etiku v podnikání vhodný především pro členy vedení podniku a TOP management podniků a jiných organizací. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům vědomosti, poznatky, dovednosti a aktuální informace především o metodách a nástrojích etiky v podnikání, jež lze využít v praxi a také o aktuálních trendech etického řízení.  

Organizace studia:

Kurz bude realizován od října 2016 do února 2017, každý měsíc bude jeden den výuky v rozsahu 6 hodin. Kurz má celkový rozsah 30 hodin, v rámci výuky budou probíhat přednášky, semináře, panelové diskuse a debaty. Závěrečné kolokvium bude v rozsahu 2 hodin.  

Obsahová náplň:

Kurz je koncipován jako interdisciplinární, lektoři budou vycházet jak z teorie, ale i praktických zkušeností, které se osvědčily především v podnikatelské činnosti. Cílem bude především objasnit roli moderních, ale i tradičních nástrojů etického řízení a podnikové kultury, zejména

-          Charakteristika silné organizační kultury a podnikové etiky, význam kulturních vzorců (zvyků, tradic, rituálů) a etických pravidel (etických hodnost, norem a standardů) pro ekonomickou a podnikatelskou činnost

-          Etické kodexy a jejich zavádění a aktualizace v organizacích

-          Společenská odpovědnost v podnikání a státní správě 

-          Kulturní a etické aspekty corporate governance a stakeholders  

-          Perspektivy etického řízení podniku a etiky v podnikání

 

Forma výuky:

Přednášky, semináře, panelové diskuse, kolokvia.   

Zakončení kurzu: 

 Závěrečné kolokvium. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 8 000,- Kč

 

 

přihláška


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111