Juridikum pořádá od 20.10.2016 kurz Vybrané otázky občanského práva

 

Vybrané otázky občanského práva

Garant kurzu:

JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. (katedra občanského práva)

Cíl studia:

Dvousemestrální kurz se podrobněji zaměřuje na vybrané okruhy občanského práva. Kurz je určen nejširší právnické veřejnosti.                                                                                     

Organizace studia:

Kurz je tvořen čtyřmi samostatnými šesti až osmihodinovými semináři. Dva semináře proběhnou v zimním a dva v letním semestru.                                                                                                                                                                           

     Termíny zimního semestru: 20. 10. 2016 a 24. 11. 2016

     Termíny letního semestru:   23. 2. 2017  a  23.  3. 2017                                                                                  

 

Obsahová náplň:

Zimní semestr

1)      Právní jednání  - 6 hodin                                                                                                                              

2)      Právo stavby, nezbytná cesta, věcná břemena, katastrální problematika   - 8 hodin

                                                             

Letní semestr:

 

3)      Obecné otázky uzavírání smluv, nájemní smlouva – 8 hodin                                                                                              

4)      Ochrana osobnosti a náhrada újmy na zdraví, deliktní právo – 8 hodin             

                                                            

Forma výuky:

Výuka proběhne formou přednášek vysokoškolských učitelů a odborníků z právní  praxe.

 

Zakončení kurzu:

Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 2 000,- Kč   ( 20. 10. 2016 )

           2 200,- Kč   ( 24.11. 2016, 23. 2. a 23. 3. 2017 )

 

     

přihláška 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111