Juridikum pořádá kurz Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

 

Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

Garant kurzu:

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (katedra finančního práva a finanční vědy)

    Cíl studia:

Cílem kurzu je připravit uchazeče na zvláštní část úřednické zkoušky v oboru služby „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“. Výklad je zaměřen jak na obecné otázky daňového práva, tak jak jednotlivé daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Pozornost je věnována rovněž obecnému právnímu předpisu upravujícímu správu daní (daňového řádu) a právním předpisům upravujícím působnost finanční správy.

Kurz může být vhodným doplňkem i pro úředníky územních samosprávných celků, kteří hodlají skládat zkoušku prokazující zvláštní odbornou způsobilost pro správu daní a poplatků. 

    

    Organizace studia a termín konání kurzu:

Celkový rozsah kursu je 24 hodin výuky rozdělených do tří dnů v průběhu

1) zimního semestru (14. 10., 21. 10. a 4. 11. 2016) nebo

2) letního semestru (31. 3., 7. 4. a 21. 4. 2017).  

Obsahová náplň:

Obsah kurzu pokrývá všechna témata, jejichž znalost je nutná pro složení zvláštní části úřednické zkoušky z oboru služby „Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“ a vychází ze studijního textu ke zvláštní části úřednické zkoušky pro tento obor státní služby. Konkrétně jde o tato témata:

 

1)       Daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob

2)       Daň z přidané hodnoty, spotřební daně a energetické daně

3)       Daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí a daň silniční

4)       Správní, soudní a místní poplatky

5)       Odvod z loterií a jiných podobných her (daň z hazardních her)

6)       Správa daní   

7)       Orgány Finanční správy České republiky

 

 

 Forma výuky:

Přednášky, diskuse, konzultace nad vybranými tématy. Výuka je vedena kvalifikovanými vysokoškolskými pedagogy a odborníky z praxe.

Zakončení kurzu:

 Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 6 500,- Kč


přihláška


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111