Juridikum pořádá 7.12.2016 kurz Právní úprava hazardních her

 

Právní úprava hazardních her                                                                

Garant kurzu:

JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (katedra správního práva a správní vědy)     

Cíl kurzu:       

Kurz je určen především úředníkům veřejné správy, advokátům a podnikovým právníkům. Cílem kurzu je na pozadí teoreticko-právních souvislostí rozebrat aktuální problémy právní úpravy hazardních her včetně dopadů nového zákona o hazardních hrách a související právní úpravy.

 

Organizace studia:

Kurz je jednodenní v rozsahu 6 hodin.  Termín konání: středa 7. 12. 2016

Obsahová náplň:

1)   Pojem hazardní hry – rozdíly mezi sázkou, hrou a losem, soukromoprávní úprava 

2)   Veřejnoprávní regulace – zákonná úprava, prováděcí předpisy, obecně závazné vyhlášky obcí,

       druhy hazardních her, předpoklady pro vydání povolení, podmínky provozování

3)   Procesní aspekty vydávání povolení, výkon správního dozoru, správní postih a soudní přezkum

       V oblasti hazardních her   

       

 

    Forma výuky:

Přednášky, následné diskuze.

Zakončení kurzu:

 Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena: 2 000,- Kč

 přihláška


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111