Juridikum pořádá 4.10.2018 kurz právnické angličtiny Legal English for International Practice

Kurz právnické angličtiny
Legal English for International Practice

Cíl kurzu: Cílem kurzu je zlepšit znalost právnické angličtiny účastníků a umožnit jim tak její lepší využití v praxi. V průběhu kurzu se seznámí s nejdůležitější terminologií spojenou s jednotlivými tématy zejména prostřednictvím čtení a poslechu, získají představu o možných překladových ekvivalentech a použijí odbornou slovní zásobu v ústní i písemné komunikaci. Kurz je veden v angličtině. Ačkoli to není hlavním cílem kurzu, je možné jej využít také jako přípravu na složení zkoušky TOLES z právnické angličtiny.

Komu je kurz určen: Kurz je určen zejména zájemcům s pokročilejší znalostí angličtiny (úroveň B2 a vyšší dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), kteří si chtějí prohloubit schopnost odborné komunikace v angličtině v právní praxi.

Učebnice: Základní učebnicí pro kurz bude učebnice International Legal English, 2nd ed., Amy Krois-Lindner and TransLegal, Cambridge, 2011. Prosíme účastníky, aby si tuto učebnici zakoupili.
Ostatní materiály budou poskytnuty zdarma během kurzu.

Závěrečný test: Na konci kurzu obdrží všichni absolventi osvědčení o absolvování kurzu.

Rozsah: 30 týdnů po 2 vyučovacích hodinách, tj. 60 hodin

Čtvrtek 18:00 – 19:30

Začátek kurzu: 4. října 2018

Konec kurzu: 2. května 2019

Maximální počet lidí ve skupině: 15

Program:
1. Company law: company formation and management I
Making a presentation
Letter of advice

2. Company law: company formation and management II

3. Company law: capitalisation I
Contrasting information
Summarising
Legalese v. plain language
Paraphrasing

4. Company law: capitalisation II

5. Company law: fundamental changes in a company I
Explaining a procedure – a checklist
Writing minutes
A memorandum

6. Company law: fundamental changes in a company II

7. Contract formation I
Paraphrasing contract clauses
Negotiating
An informative memorandum

8. Contract formation II

9. Contracts: remedies
Initial interview with a client
Follow-up correspondence to a client

10. Contracts: remedies II

11. Contracts: assignment and third-party rights I
Preparing a lawsuit and developing and argument
Persuasive writing and speaking
12. Contracts: assignment and third-party rights II

13. Employment law I
Writing email: attachments and formality
Expressing an opinion, agreement and disagreement

14. Employment law II
Employment contract

15. Sale of goods I
A case brief: text analysis
Presenting a case brief

16. Sale of goods II
Contract of sale

17. Real property law I
Comparing and contrasting
Classifying and distinguishing types or categories
Giving a presentation

18. Real property law II
A lease

19. Intellectual property I
Paraphrasing in plain language
Discussing issues

20. Intellectual property II

21. Negotiable instruments I
Explaining ideas to a client

22. Negotiable instruments II
Making suggestions and recommendations

23. Secured transactions I
An internal email: formality and informality of language

24. Secured transactions II
A polite refusal

25. Debtor – creditor I
Insolvency

26. Debtor – creditor II
Job interview

27. Competition law I
Warning a client of risks
An informative email

28. Competition law II
Warning a client of risks
An informative email

29. Transnational commercial law I

30. Transnational commercial law II

 

garant kurzu Doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
 

Cena: 12 000,- Kč

Odkaz na elektrinickou přihlášku najdete ZDE


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111