Juridikum pořádá 31.3.2017 kurz Transpozice, goldplating a vnitrostátní účinky směrnice EU

Transpozice, goldplating a vnitrostátní účinky směrnic EU v kontextu české legislativní praxe

Garant kurzu:

Prof. JUDr. Richard Král, Ph.D.,LL.M., Dsc. (katedra evropského práva )

Cíl kurzu:       

Kurz je určen legislativcům ve státní správě.

Doporučená literatura: Král Richard, Směrnice EU z pohledu jejich transpozice

a vnitrostátních účinků. C.H.Beck,2014

 

Organizace studia:

jedná se o jednodenní 6 hodinový kurz. Termín konání: 31. 3. 2017  

Obsahová náplň:

1)       Základní charakteristika směrnic EU a pojem transpozice a implementace směrnic EU   

2)       Základní struktura směrnic EU na příkladu směrnic 93/13 a 2005/29

3)       Metody transpozice směrnic EU s příklady z české legislativní praxe

4)       Goldplating – neminimalistická transpozice směrnic EU s příklady z české legislativní praxe

5)       Unijní kritéria náležité transpozice směrnic EU

6)       Vnitrostátní účinky směrnice EU  

7)       Těžiště výkladu směrnic pro účely jejich transpozice  

8)       Institucionální a metodické zajištění transpozice směrnic v ČR  

 

Forma výuky:

Přednášky.  

Zakončení kurzu:

Kolokvium. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena: 2 000,- Kč

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111