Juridikum pořádá 3.10.2016 kurz Ochrana osobních údajů se zaměřením na pracovněprávní vztahy

Ochrana osobních údajů se zaměřením na pracovněprávní vztahy

Garant kurzu:

 JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. (katedra pracovního práva a práva soc. zabezpečení)

Cíl studia:

Kurz je určen pro zástupce aplikační praxe, kteří se setkávají s právní úpravou na ochranu osobních údajů (podnikoví právníci, advokáti, personalisté, jak z oblasti privátní, tak z veřejné sféry).                                                                                                                                               

    Organizace studia:

 Kurz je jednodenní v rozsahu 8 hodin. Termín konání: 3. 10. 2016 nebo 5. 12. 2016

 

Obsahová náplň:

1. Přehled právní úpravy dopadající na oblast ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích, její aktuální změny a výklad (východiska ochrany osobních údajů – historický základ, smysl a účel právní úpravy, pojem soukromí, přehled právní úpravy (mezinárodněprávní úprava, zákon č. 101/2000 Sb. a jeho postavení v systému českého práva, nařízení o ochraně v fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů a související legislativa EU a České republiky), aktuální změny v právní úpravě ochrany osobních údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho působnost.

2. Základní pojmy, povinnosti (působnost zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně fyzických osobních údajů, resp. nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a souvisejících (prováděcích) právních předpisů, základní pojmy v oblasti ochrany osobních údajů (osobní údaj, správce a zpracovatel osobních údajů, subjekt, ohlašovací povinnost a jiné související povinnosti), povinnosti a oprávnění správce a zpracovatele plynoucí z právní úpravy na ochranu osobních údajů, ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů a ve zvláštních případech zpracování osobních údajů.

3. Vybrané příklady z aplikační praxe a modelové situace v oblasti ochrany osobních údajů (osobní spis, modelové příklady zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích – kamerové systémy, docházkové systémy, předávání osobních údajů atp.)                                                                                                 

Forma výuky:

Přednášky a diskuze s účastníky kurzu.

 

Zakončení kurzu:

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena: 2 200,- Kč

přihláška


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111