Juridikum pořádá 28.11. a 5.12.2016 kurz Správní řízení

 

Správní řízení

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků

Garant kurzu:

Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. (katedra správního práva a správní vědy)

Cíl studia:

Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Kromě toho je určen i pro úřadníky ve státní službě.

Organizace studia:

Kurz bude probíhat ve 2 jednodenních soustředěních po 8 hodinách (celkový rozsah 16 hod.).

Termín: pondělí 28. 11. a 5. 12. 2016.

 

Obsahová náplň:

1)       Předmět úpravy a rozsah působnosti správního řádu. Systematika zákona. Základní zásady činnosti správních orgánů.

2)       Správní orgány (příslušnost, vyloučení úředních osob, úkony správních orgánů).

3)       Účastníci řízení (okruh účastníků řízení, procesní způsobilost, zastupování účastníků řízení, procesní práva a povinnosti účastníků řízení, úkony účastníků řízení)

4)       Zahájení a průběh správního řízení (úkony před zahájením řízení, způsoby zahájení správního řízení, ústní jednání, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, dokazování, prostředky zajištění účelu a průběhu řízení, přerušení a zastavení řízení).

5)       Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně

6)       Nicotnost, rozhodování správního orgánu o nicotnosti.

7)       Ochrana před nečinností správního orgánu.

8)       Odvolání, průběh odvolacího řízení, rozhodnutí o odvolání.

9)       Zvláštnosti řízení a rozhodnutí o rozkladu             

10)   Přezkumné řízení (předmět přezkumného řízení, nepřípustnost přezkumného řízení, lhůty v přezkumném řízení, zahájení a průběh přezkumného řízení, způsoby rozhodnutí v přezkumném řízení).  

11)   Obnova řízení (podmínky obnovy řízení, důvody obnovy řízení, průběh nového řízení a nové rozhodnutí).

12)   Soudní přezkum rozhodnutí správního orgánu.

 

Forma výuky:

Přednášky, diskuse s účastníky kurzu.  

Zakončení kurzu:

Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 4 400,- Kč


přihláška

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111