Juridikum pořádá 25.11.2016 kurz Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb

Občanskoprávní odpovědnost

při poskytování zdravotních služeb

Garant kurzu:

Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (centrum zdravotnického práva)

Lektoři: JUDr. Lucie Široká, JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D.

 

Cíl studia:

Kurz je určen pro odbornou veřejnost zajímající se o občanskoprávní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb a o medicínské právo.                                                                                                                                                          

Organizace studia:

Jednodenní v rozsahu 4 x 90 min (rozděleno do dopoledního a odpoledního bloku).                                               

Termín konání: 25. 11. 2016

 

Obsahová náplň:

     Diskutovat občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních služeb se zvážením právní úpravy obsažené v občanském zákoníku a v zákonech upravujících poskytování zdravotních služeb. Zabývat se odpovědnosti nejen na újmu na zdraví, ale též na ostatních statcích.                                                                                                                                  

 

Tematické okruhy:

- konfrontace právní úpravy poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

- judikatura českých soudů v oblasti újmy při poskytování zdravotní péče

- náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení

- odpovědnost při zásahu do osobních práv pacienta včetně autonomie rozhodování                                                              

 

Forma výuky:

Interaktivní přednášky.  

 

Zakončení kurzu:

Závěrečné ústní kolokvium. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

 

Cena: 2 500,- Kč

přihláška


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111