Juridikum pořádá 24.11.2016 kurz Právo duševního vlastnictví

Právo duševního vlastnictví 

Garant kurzu:

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D., JUDr. Michal Růžička, CSc.

(ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního)

 

Cíl studia:

Kurz je určen pro širokou odbornou veřejnost, která se ve své praxi setkává s právy duševního vlastnictví a to jak autorskými, tak i průmyslovými. Dále je také určen odborné veřejnosti, která se zajímá o informační společnost a ráda by se dověděla více o problematice autorských práv s touto oblastí spojenou.   

Organizace studia:

Kurz je jednodenní a bude realizován  24. 11. 2016.

Obsahová náplň:

     Autorské právo v každodenní praxi

       Základní principy autorského práva

       Dobra trvání autorských práv

       Dílo volné

       Výjimky a omezení

       Licenční smlouvy

       Práva související s právem autorským  

      Autorské právo v informační společnosti – aktuální vývoj

     Internet a autorské právo

      Odpovědnost uživatelů internetu

      Úloha kolektivních správců

      Aktuální novelizace

      Vývoj na úrovni EU 

       Patentové právo jako druhý pilíř práv k nehmotným statkům

      Stabilizace národního patentového systému

       Některé normativní artefakty minulosti

       Současné tendence světového patentnictví

       Evropský patentový systém a jeho problémy

       Evropský patent s jednotným účinkem

       Evropské patentové soudnictví

       Postoj České republiky

       Prognóza vývoje ve světě

       Soumrak absolutní výlučnosti patentových práv

       Quo vadis známkové právo?

       Změny v komunitárním právu provedené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2424/2015 o   ochranné známce Společenství z 16.12.2015 a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2436 z 16.12.2015, kterou se přibližují předpisy členských států o ochranných známkách a jejich dopad na právní teorii a praxi.

 

 

Forma výuky:

Přednáška, diskuze vyplývající z dotazů frekventantů.  

Zakončení kurzu: 

 Písemný test, kolokvium. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena: 2 200,- Kč

 

 

 přihláška

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111