Juridikum pořádá 21. a 22.3.2017 kurz Pozemkové právo - 1. blok

Pozemkové právo

1. Blok – úvod do pozemkového práva

Garant kurzu:

JUDr. Martina Franková, Ph.D. (katedra práva životního prostředí),

Cíl studia:

Seznámit posluchače se základními otázkami pozemkového práva neboli se specifiky právních vztahů k pozemkům. Na kurz budou navazovat prohlubující kurzy, které se budou zabírat vybranými otázkami pozemkového práva, a to jak soukromoprávními, tak veřejnoprávními aspekty.                               

Organizace studia:

Dvoudenní kurz.                                                                        

Termín konání: 21. – 22. března 2017

  

Obsahová náplň:

Úvod do pozemkového práva, omezení vlastnického práva k pozemkům, katastr nemovitostí, územní plánování a jeho význam pro druhové určení pozemků, pozemky určené k výstavbě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Forma výuky:

Přednášky, panelová diskuze.

Zakončení kurzu:

 Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 4 400,- Kč

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111