Juridikum pořádá 17.9.2018 kurz Statistika pro právníky

Statistika pro právníky

Garant kurzu: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

Cíl studia: Seznámení se základními statistickými metodami a postupy z pohledu využití statistiky v právní praxi

Organizace studia: 6 hodin, v jeden den

Termín konání kurzu: 17.9.2018

Obsahová náplň:
Statistické zkoumání
• Úvod do statistické metodologie
• Obecné schéma výzkumného projektu
• Plánování a návrh výzkumného projektu
• Metodologie sběru dat - dotazníky
• Sběr a zpracování dat

Statistický soubor a jeho struktura
• Analýza, interpretace a prezentace výsledků
• Publikace výsledků výzkumu
• Výběr a popisné statistiky

Zdroje chyb, možnosti zkreslení a zneužití statistických zjištění

Rozdělení a pravděpodobnost
• Pravděpodobnost
• Náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti
• Odhady populačních průměrů a pravděpodobností

Srovnání dvou skupin a závislost proměnných
• Porovnání dvou skupin dat
• Měření závislosti

Časové řady, Indexní analýza
• Časové řady
• Indexní analýza
• Testování hypotéz

Forma výuky: přednášky, řízená diskuse

Zakončení kurzu: kolokvium

Cena: 2 000,-Kč

Odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111