Juridikum pořádá 17.10.2016 kurz Statistika pro právníky

Statistika pro právníky

Garant kurzu:

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. (katedra národního hospodářství)    

Cíl studia:

Seznámení se základními statistickými metodami a postupy z pohledu

využití statistiky  v právní praxi  

Organizace studia:

Jednodenní studium v rozsahu 6 hodin. Termín konání 17. 10. 2016.  

Obsahová náplň:

Statistické zkoumání

-          úvod do statistické metodologie

-          obecné schéma výzkumného projektu

-          plánování a návrh výzkumného projektu

-          metodologie sběru dat – dotazníky

-          sběr a zpracování dat

Statistický soubor a jeho struktura

-          analýza, interpretace a prezentace výsledků

-          publikace výsledků výzkumu

-          výběr a popisné statistiky

Zdroje chyb, možnosti zkreslení a zneužití statistických zjištění

         Rozdělení a pravděpodobnost

-          pravděpodobnost

-          náhodná veličina a rozdělení pravděpodobnosti

-          odhady populačních průměrů a pravděpodobností

Srovnání dvou skupin a závislost proměnných

-          porovnání dvou skupin dat

-          měření závislosti

Časové řady, indexní analýza

-          časové řady

-          indexní analýza

-          testování hypotéz

Forma výuky:

Přednášky, řízená diskuze.    

Zakončení kurzu: 

 Kolokvium. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu

    Cena: 2 000,- Kč

 

přihláška 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111