Juridikum pořádá 17.10.2016 kurz Odpovědnost za přestupky a jiné správní delitky

Odpovědnost za přestupky a jiné správní delikty

 

Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úředníků

Garant kurzu:

Doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. (katedra správní práva a správní vědy)

Cíl studia:

Kurz je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky. Dále je určen pro i pro úředníky ve státní službě a další pracovníky, kteří potřebují získat nebo upevnit znalosti a dovednosti na úseku uplatňování odpovědnosti za správní delikty, pro advokáty, případně pro další zájemce z řad odborné veřejnosti.

 

Organizace studia:

 Kurz je jednodenní v rozsahu 8 hodin. Termín konání: 17. 10. 2016 

 

Obsahová náplň:

1. Odpovědnost za správní delikt (charakteristika, pojem a pojmové znaky správního deliktu, základní principy správního trestání, členění správních deliktů).

2. Prameny právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů, působnost zákonů upravujících správní delikty (časová, osobní, místní).

3. Základy odpovědnosti za přestupek a za jiné správní delikty (konstrukce skutkových podstat a jejich výklad, znaky skutkové podstaty správních deliktů, trvající správní delikty a pokračování ve správním deliktu, souběh správních deliktů, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik odpovědnosti za přestupek.

4. Sankce a ochranná opatření ukládaná za přestupek a za jiný správní delikt (druhy správních trestů, vyměřování správních trestů, výkon správních trestů).

 

Forma výuky:

Přednášky a diskuze s účastníky kurzu.

 

Zakončení kurzu:

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 2 200,- Kč

 

přihláška 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111