Juridikum pořádá 14. a 21.1.2017 kurz Španělsko-český terminologický seminář

Španělsko – český terminologický seminář Rodinné právo (španělská legislativa a unijní předpisy)

Garant kurzu:

PhDr. Alexandra Berendová, Ph.D. (katedra jazyků)

Cíl studia:

Konfrontovat právní úpravy obou zemí (ČR, Španělsko ) v kontextu unijních předpisů a navrhnout terminologické ekvivalenty klíčových položek rodinného práva. Kurz je určen předkladatelům právních textů, soudním tlumočníkům, učitelům  i ostatním zájemcům o španělskou právní terminologii.

Organizace studia:

Dvoudenní seminář po 3 vyučovacích hodinách v sobotu (celkem 6 hodin) 

14. 1. a  21.1. 2017 v době od 10,00 – 13,00 hodin. 

 

Obsahová náplň:

1. část: španělské rodinné právo

- vznik a zánik manželství                             

- majetkové režimy manželů (régimen de gananciales, régimen de separación, régimen de

   participación)          

- péče o nezletilé

 

2. část:

Nařízení rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000

Analýza předpisů a souvisejících procesních dokumentů

Forma výuky:

seminář

Zakončení kurzu:  

 Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena: 2 000,-  


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111