Juridikum pořádá 13.10.2016 kurz Zdravotnické právo pro zaměstnance státní správy

Zdravotnické právo pro zaměstnance státní správy

Garant kurzu:

Doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. (centrum zdravotnického práva)

Lektor: JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D.                 

 

Cíl studia:

Kurz je určen pro zaměstnance ve veřejné správě, zejména pracovníky KÚ specializující se na oblast poskytování zdravotních služeb.                                                                                                                                                               

Organizace studia:

Jednodenní kurz. Termín konání: 13. 10. 2016        13,00 – 18,00 hodin

 

Obsahová náplň:

     Krajské úřady jakožto správní orgány udělují oprávnění k poskytování zdravotních služeb a řešící stížnosti dle § 93 a násl. Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zásadním způsobem ovlivňují systém poskytování zdravotních služeb. V rámci kurzu bude představena platná a účinná právní úprava dopadající na oblast poskytování zdravotních služeb a vysvětleny vzájemné vztahy mezi zdravotní pojišťovnou, poskytovatelem zdravotních služeb, zdravotníkem, pacientem a jeho blízkými. Posluchači budou seznámeni se základními pojmy a jejich právními souvislostmi (informovaný souhlas, zástupné rozhodování, postup lege artis, povinná mlčenlivost, terapeutické privilegium, výhrada svědomí, rationing ad.) a budou uvedeni do problematiky právní odpovědnosti zdravotníků a poskytovatele při poskytování zdravotní péče. Podrobně budou probrána východiska trestněprávní, správněprávní a občanskoprávní odpovědnosti, a to i s přihlédnutím k náhradě újmy dle NOZ a nove Metodiky Nejvyššího soudu ČR. Součástí přednášek bude i řešení vybraných kasuistik z praxe.

 

    - úvod do zdravotnického práva, základní předpisy

    - základní právní pojmy relevantní pro poskytování péče. Vzájemné vztahy subjektů ve  

      zdravotnictví

    - postup lege artis a jeho hodnocení. Zdravotnická dokumentace

    - informovaný souhlas a dříve vyslovené přání pacienta. Zástupný souhlas

    - právní odpovědnost ve zdravotnictví

 

     Forma výuky:

Interaktivní přednášky.  

 

Zakončení kurzu:

Závěrečné ústní kolokvium. Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

   Cena: 2 200,- Kč

 

přihláška


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111