Juridikum pořádá 12.4.2017 kurz Právo a cestovní ruch

Právo a cestovní ruch

Garant kurzu:

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. (Ústav právních dějin PF),

JUDr. Klára Dvořáková, M.A., (rozená Havlíčková, advokátka)

Cíl kurzu:       

Kurz je určen osobám působícím v cestovním ruchu, ať již působí ve veřejné správě, v soukromém sektoru (např. v cestovních kancelářích) i jinde, případně i studentům oborů cestovního ruchu. Předběžná znalost právní úpravy není nutná.

Doporučená literatura k dalšímu studiu: Petráš, R.: Právo a cestovní ruch, Praha 2013, Havlíčková,K.-Králová,R.: Cestovní právo, Praha 2015, články v časopise COT business zejména od dr. Dvořákové (do roku 2015 Havlíčkové a dr. Petráše (mnoho z nich volně ke stažení na www.icot.cz – nejlépe přes Hledaný výraz…)

 

Organizace studia:

jedná se o jednodenní kurz o rozsahu 8 hodin.

Termín konání kurzu:  12. 4. 2017

 

Obsahová náplň:

1)    Právní úprava cestovního ruchu v systému českého právního řádu                 

2)    Obchodní a živnostenské právo a jejich změny z poslední doby      

3)    Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání  a o výkonu některých činnosti  

       v oblasti cestovního ruchu

4)    Smlouva  o zájezdu a některé další smlouvy v novém občanském zákoníku, timeshare

5)    Následky přeshraničního poskytování služeb cestovního ruchu

6)    Připravovaný zákon o podpoře rozvoje cestovního ruchu

7)    Problémy s právními předpisy zasahujícími do cestovního ruchu (památková péče, ochrana životního

       Prostředí, doprava aj.)

8)    Případy ze soudní praxe a řízení před správními orgány                 

9)    Nová klíčová směrnice EU k cestovnímu ruchu č. 2015/2302 a aktuální otázky její transpozice v ČR

10)  Diskuze o současných problémech a připravovaných změnách

 

Forma výuky:

Přednášky a diskuze s účastníky

Zakončení kurzu:

Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník potvrzení o absolvování kurzu.

Cena: 2 200,- Kč

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111