Juridikum pořádá 11. a 13.4.2017 kurz Pozemkové právo - 2. blok

Pozemkové právo

2. Blok – vybrané otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům

Garant kurzu:

JUDr. Martina Franková, Ph.D. (katedra práva životního prostředí),

Cíl studia:

Seznámit posluchače s vybranými   otázkami právních vztahů k pozemkům. Kurz obsahově navazuje na „Úvod do pozemkového práva“, jeho absolvování však není podmínkou. V tomto kurzu se již předpokládá základní orientace v problematice pozemkového práva. Kurz je již zaměřen na veřejnoprávní regulaci právních vztahů k pozemkům, zejména na vybraná správní řízení.

Organizace studia:

Dvoudenní kurz.                                                                         

Termín konání: 11. a 13. dubna 2017

 

Obsahová náplň:

Územní a stavební řízení, vyvlastnění, oceňování pozemků, pozemkové úpravy, specifika užívání zemědělských a lesních pozemků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Forma výuky:

Přednášky, panelová diskuze.

Zakončení kurzu:

 Po úspěšném ukončení kurzu obdrží každý účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Cena: 4 400,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111