JUDr. Mgr. Bohdan Žáček: Odčinění imateriální újmy v českém právu - 30. 5.

 

Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty UK
Vás srdečně zve na přednášku, kterou přednese


JUDr. Mgr. Bohdan Žáček

na téma

Odčinění imateriální újmy

v českém právu


30. 5. 2019 v 17.30

v místnosti č. 214/ 2. patro budovy PF UK

 

 

Anotace přednášky

Odčinění imateriální újmy v českém právu bylo možné i podle předchozí soukromoprávní úpravy; kromě občanského zákoníku to umožňovaly i jiné právní úpravy. Podle „nového“ občanského zákoníku se s účinností od 1. 1. 2014 rozlišuje majetková újma, tj. škoda a nemajetková újma; náhrada nemajetkové újmy je možná jen v případech dohodnutých mezi stranami nebo stanovených v zákoně. Referát rozebere případy, kdy škůdce stíhá povinnost odčinit i nemajetkovou újmu, problematiku oprávněných osob, stejně jako zákonná kritéria pro náhradu újmy. Dále zmíní jednotlivé možnosti náhrady či odčinění nemajetkové újmy (včetně peněžité náhrady).


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111