Vrchní ministerský rada na Ministerstvu práce a sociálních věcí

Vrchní ministerský rada na Ministerstvu práce a sociálních věcí

MPSV hledá do výborného kolektivu na mzdověprávním oddělení (odbor pracovněprávní legislativa) nového kolegu či novou kolegyni. Ač by se na první pohled mohlo zdát, že tato práce zavání počítáním, tak od toho jsou v oddělení inženýři.

Hlavní náplň činnosti:  

- tvorba návrhů nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry České republiky a komplexní koordinace stanovisek k těmto předpisům pro ministra;

- podílí se na přípravě koncepcí a věcných záměrů zákonných úprav a zpracovává návrhy právních předpisů upravujících odměňování za práci se zvláštním zřetelem na právní úpravu pracovněprávních a obdobných vztahů při poskytování mezd, platů a dalších forem odměňování za práci zaměstnanců, vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů;

- vypracovává návrhy zákonů a prováděcích právních předpisů, které upravují základní práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při poskytování mzdy, platu a odměny za pracovní pohotovost;

- vypracovává návrhy zákonů a prováděcích právních předpisů, které upravují platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě;

- vypracovává návrhy zákonů a prováděcích právních předpisů, které upravují poskytování mzdy zaměstnancům v podnikatelské sféře;

- vypracovává návrhy právní úpravy postupu při zjišťování průměrného výdělku pro pracovněprávní účely;

- spolupracuje při přípravě právních předpisů upravujících odměňování za práci v rámci působnosti oddělení;

- vypracovává v oblasti své služební náplně podklady pro projednání právních předpisů v poradních orgánech ministra, pracovních komisích Legislativní rady vlády, Legislativní radě vlády, Radě hospodářské a sociální dohody, vládě, Parlamentu a účastní se těchto projednání;

- v rámci své služební náplně zajišťuje uveřejnění právních předpisů ministerstva ve Sbírce zákonů;

- zpracovává úplná znění zákonů pro publikaci ve Sbírce zákonů a zpracovává podklady pro plány legislativní činnosti ministerstva;

- v oblasti své služební náplně připravuje právní názory ministerstva, případně se podílí na jejich přípravě a podává výklad právních předpisů;

- vypracovává materiály, stanoviska, informace a podklady k materiálům v rámci působnosti oddělení;

- vyřizuje dotazy, podněty, stížnosti a petice.


Finanční ohodnocení: 15. platová třída podle přílohy k nařízení vlády č. 304/2014 Sb.

Nástup: 2. 12. 2019 - na dobu neurčitou.

Místem výkonu práce: MPSV - Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2

Požadavky:

Je potřeba umět psát na počítači - hlavně ve wordu.
 

Ze zákona však musíte splňovat tyto předpoklady:
a) být občan ČR, občanem členského státu EU nebo občanem státu, který je smluvní státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
b) min. věk 18 let,
c) plně svéprávný,
d) bezúhonnost,
e) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda (obor Právo),
f) zdravotní způsobilost.

 

Možnosti podle zákona o státní službě:

  • pružná služební doba (pevná část 9 - 14:30 hod.);
  • 5 týdnů dovolené;
  • 5 dnů indispozičního volna;
  • stravenky v hodnotě 100 Kč;
  • ucelený systém vzdělávání;
  • možnost umístění dítěte do dětské skupiny v budově;
  • systém motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb.

 

Žádosti spolu se strukturovaným profesním životopisem a motivačním dopisem posílejte poštou k rukám tajemnice MPSV, a to nejpozději do 14. 10. 2019.

Bližší informace a formulář žádosti naleznete na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/cs/36163 , popřípadě můžete kontaktovat Ing. Libora Santnera telegonicky na čísle 221 922 351 nebo prostřednictvím emailu libor.santner@mpsv.cz