Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště

Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště tajemník Městského úřadu v Uherském Hradišti

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

Referent/ka odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště – přestupkové a vyvlastňovací řízení, právní poradenství na úseku činnosti odboru

VŘ 31/2019

Podrobnosti a podmínky k zařazení do výběrového řízení, které je nezbytné dodržet v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, získáte na webových stránkách města Uherské Hradiště www.mesto-uh.cz, na úřední desce města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19 a na tel. čísle 572 525 301.

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 11.10.2019 do 12.00 hodin.