Právník / právnička města Třeboň

Právník / právnička města Třeboň

Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou cca do 4/2021).


Nástup možný ihned, platové zařazení 11. platová třída.
Po skončení zkušební doby k dispozici služební byt.

Pracovní náplň:

Veřejné zakázky, zpracování smluv, vymáhání pohledávek, konzultační činnost


Požadavky :

Dosažené vzdělání vysokoškolské magisterské (vhodné pro absolventy)
Obor školního vzdělání právo
Znalosti oboru - znalost zákona o obcích, znalost správního řádu
- znalost zákona o zadávání veřejných zakázek
- znalost občanského, obchodního a správního práva
- znalost procesu vymáhání pohledávek
- orientace ve všech činnostech samosprávy
- znalost práce na PC - Word, Excel, internet, Codexis, Ginis výhodou
Další znalosti, dovednosti a předpoklady - výborná znalost českého jazyka
- spolehlivost, samostatnost
- zodpovědnost
- pro-klientský přístup
- dobré komunikační schopnosti
- organizační schopnosti
- ochota dále se vzdělávat
- znalost cizího jazyka výhodou
- řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň tak, aby byly doručeny nejpozději do 26.08.2019 do 12:00 hodin. Obálka bude označena: Výběrové řízení – právník (právnička).

Podrobnější informace o pracovní pozici podá Mgr. Aleš Kolář, telefon: 384 342 165, e-mail: ales.kolar @ mesto-trebon.cz

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis

Přílohy přihlášky:
1. strukturovaný životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se požadovaných činností
2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
4. souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů
Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení skartovány.


Datum vyhlášení: 31.07.2019