Pracovník Oddělení pro legislativní proces EU, Odbor kompatibility - Úřad vlády ČR

Pracovník Oddělení pro legislativní proces EU, Odbor kompatibility - Úřad vlády ČR

Pracovní poměr

Náplň práce:

 • provádění analýz v oblasti legislativního procesu Evropské unie a projednávaných evropských agend a posuzování dopadů návrhů předpisů EU na vnitrostátní právní řád a legislativní proces;
 • tvorba a posuzování budoucí oficiální české verze právních aktů Evropské unie a mezinárodních smluv, a to především s ohledem na právně-lingvistické aspekty a odbornou terminologii;
 • monitoring legislativních dopadů návrhů předpisů Evropské unie na vnitrostátní právní řád;
 • přidělování gescí k dokumentům Evropské unie;
 • doplňování a kontrola údajů a správa databází Informačního systému pro aproximaci práva.

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo;
 • znalost anglického nebo německého nebo francouzského jazyka minimálně na úrovni A/2 dle Rozhodnutí MŠMT č.j.-12823/2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech;[1]
 • aktivní zájem o právo EU a jeho dobrá znalost na úrovni výuky VŠ;
 • výbornou znalost češtiny a dobré stylistické schopnosti.

Nabízíme:

 • úvazek 1,0;
 • pracovní poměr na dobu určitou (jedná se o služební místo obsazené podle § 178 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou);
 • odpovídající platové ohodnocení;
 • pružnou pracovní dobu;
 • příspěvky z FKSP;
 • příspěvek na stravování;
 • 5 týdnů dovolené;
 • 5 dnů osobního volna;
 • zajímavou práci s možností profesního růstu.

 

Kontakt:

Úřad vlády ČR
nábřeží E. Beneše 128/4
118 01 Praha 1

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mail: samonilova.nada@vlada.czkubickova.lenka@vlada.cz do 15. října 2019.

Do předmětu emailu uveďte: „spolupracovník - Oddělení pro legislativní proces EU“.

 

[1] Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje ale je státním občanem státu, jehož úředním jazykem je ten, jehož znalost je požadována na služebním místě, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad prokazující, že absolvoval po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem požadovaný cizí jazyk. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky  

Pokud žadatel příslušným dokladem nedisponuje, lze jako doklad o úrovni znalosti cizího jazyka doložit doklad, kterým prokáže, že absolvoval alespoň po dobu 3 roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem požadovaný cizí jazyk. Úroveň znalosti cizího jazyka bude v takovém případě hodnocena jako úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.