Asistent/asistentka na úsek občanskoprávní - Okresní soud v Nymburce

Asistent/asistentka na úsek občanskoprávní - Okresní soud v Nymburce

Okresní soud v Nymburce vyhlašuje výběrové řízení

    pro obsazení volného místa asistent/asistentka na úsek občanskoprávní

     Předseda Okresního soudu v Nymburce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

asistent/asistentka – úsek občanskoprávní.

Předpoklady pro výkon funkce asistent/asistentka soudce:

 • dosažení vysokoškolského vzdělání získaného řádným ukončením studia v magisterském

studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice

 • trestní bezúhonnost
 • praktická znalost práce na PC
 • plná svéprávnost
 • státní občanství ČR

Náplň práce:

 • podílení se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství ve znění pozdějších předpisů
 • výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření soudce nebo rozvrhu práce včetně vyhotovování konceptů rozhodnutí

Předpokládaný nástup:

 • 1.11.2019

Platové podmínky:

 • 13. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 v platném znění ( v rozsahu 25.230,- Kč až 37.920,- Kč)

Typ pracovněprávního vztahu:

 • hlavní pracovní poměr na dobu určitou (s možností prodloužení)

Zaměstnanecké výhody:

 • 5 týdnů dovolené
 • stravenky
 • tři dny indispozičního volna
 • příspěvek na kulturní a sportovní akce, dovolenou
 • možnost osobního příplatku po zapracování
 • vzdělávací aktivity v Justiční akademii

Termín pro podání přihlášky je stanoven 24. října 2019 do 16,00 hodin

     V uvedené lhůtě je nutné doručit listině přihlášku se všemi požadovanými podklady k rukám předsedy Okresního soudu v Nymburce, Soudní 996, 288 62. Na obálce – NEOTVÍRAT,

VŘ ASISTENT.

     Výběrové řízení proběhne formou pohovoru před výběrovou komisí určenou předsedou okresního soudu. K účasti na ústní pohovor budou uchazeči vyzváni.

     Předseda okresního soudu si vyhrazuje právo nevybrat žádného kandidáta/ kandidátku

a možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

     O výsledku výběrového řízení bude uchazečům doručeno písemné vyrozumění. Nástup do pracovního poměru bude stanoven podle dohody s vybraným uchazečem.

Kontaktní osoba:

     Dagmar Hemišová, personalistka, e.mail: dhemisova@osoud.nym.justice.cz, tel.: 325 519 319

K přihlášce k účasti na výběrovém řízení uchazeč/ka připojí:

 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis
 • ověřenou kopii dokladu o dosazeném vysokoškolském vzdělání získaném řádný ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce
 • prohlášení o zpracování osobních údajů

V Nymburce dne 7. října 2019                 

                                                                               Mgr. Jiří Rajm

                                                        předseda okresního soudu v Nymburce