Asistent/asistentka na úsek občanskoprávní - Okresní soud v Nymburce

Asistent/asistentka na úsek občanskoprávní - Okresní soud v Nymburce

 Předseda Okresního soudu v Nymburce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
asistent/asistentka – úsek občanskoprávní.

Předpoklady pro výkon funkce asistent/asistentka soudce:
- dosažení vysokoškolského vzdělání získaného řádným ukončením studia v magisterském
studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice
- trestní bezúhonnost
- praktická znalost práce na PC
- plná svéprávnost
- státní občanství ČR

Náplň práce:
- podílení se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství ve znění pozdějších předpisů
- výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření soudce nebo rozvrhu práce včetně vyhotovování konceptů rozhodnutí

Předpokládaný nástup:
- 1.10.2019

Platové podmínky:
- 13. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 v platném znění ( v rozsahu 25.230,- Kč až 37.920,- Kč)

Typ pracovněprávního vztahu:
- hlavní pracovní poměr na dobu určitou (s možností prodloužení)

Zaměstnanecké výhody:
- 5 týdnů dovolené
- stravenky
- tři dny indispozičního volna
- příspěvek na kulturní a sportovní akce, dovolenou
- možnost osobního příplatku po zapracování
- vzdělávací aktivity v Justiční akademii

 

Termín pro podání přihlášky je stanoven 20. září 2019 do 16,00 hodin

V uvedené lhůtě je nutné doručit listině přihlášku se všemi požadovanými podklady k rukám předsedy Okresního soudu v Nymburce, Soudní 996, 288 62. Na obálce – NEOTVÍRAT,
VŘ ASISTENT.

Výběrové řízení proběhne formou pohovoru před výběrovou komisí určenou předsedou okresního soudu. K účasti na ústní pohovor budou uchazeči vyzváni.

Předseda okresního soudu si vyhrazuje právo nevybrat žádného kandidáta/ kandidátku
a možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

O výsledku výběrového řízení bude uchazečům doručeno písemné vyrozumění. Nástup do pracovního poměru bude stanoven podle dohody s vybraným uchazečem.

Kompletní informace včetně přihlášky jsou k dispozici na https://www.justice.cz/documents/40889/0/VR_8_2019.pdf/db18f153-7761-4c66-b937-4af5d61adcbf

Kontaktní osoba:
Dagmar Hemišová, personalistka, e.mail: dhemisova @ osoud.nym.justice.cz, tel.: 325 519 319

K přihlášce k účasti na výběrovém řízení uchazeč/ka připojí:
- motivační dopis
- strukturovaný životopis
- ověřenou kopii dokladu o dosazeném vysokoškolském vzdělání získaném řádný ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice
- výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce
- prohlášení o zpracování osobních údajů