Výběrové řízení na obsazení služebního místa vládní rada (právník) v Úřadu vlády České republiky, Odboru lidských práv a ochrany menšin

 

 

Výběrové řízení na obsazení služebního místa vládní rada (právník) v Úřadu vlády České republiky, Odboru lidských práv a ochrany menšin 

Obory služby: 29. Legislativa a právní činnost; 30. Lidská práva

Vzdělání: magisterský program, obor v oblasti práva

Další požadavky: znalost anglického jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené Rozhodnutím MŠMT č.j. 12823/2016

Platová třída: 13

Termín podání žádosti: 18. 10. 2017

Benefity na Úřadu vlády ČR
 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna


Náplň činnosti na služebním místě:

 • komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností v připomínkovém řízení, a to zejména z hlediska ochrany práv osob se zdravotním postižením a zajištění zásady rovného zacházení, a souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami a s právem EU; zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k návrhům právních předpisů s celostátní působností; účast na vypořádávání připomínek, spolupráce s organizacemi osob se zdravotním postižením při uplatňování jejich připomínek k právním předpisům;
 • monitorování a posuzování normativních aktů EU a mezinárodních dokumentů vztahujících se k problematice osob se zdravotním postižením; členství v poradním orgánu Evropské komise pro otázky zdravotního postižení (High Level Group on Disability); vedení zahraniční agendy sekretariátu;
 • zpracovávání celostátní a dlouhodobé koncepce Národního rozvojového programu mobility pro všechny; spolupráce s ústředními orgány státní správy a dalšími institucemi, z jejichž dotačních programů jsou financovány projekty záměrů bezbariérových tras;
 • vyřizování korespondence podnětů občanů i právnických osob;
 • poskytování odborné konzultace z oblasti právní ochrany osob se zdravotním postižením jednotlivým ústředním orgánům státní správy.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy. 

Veškeré další informace jsou na webu Úřadu vlády: http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-zamestnani/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-sluzebniho-mista-vladni-rada-pravnik-v-uv-cr--odboru-lidskych-prav-a-ochrany-mensin-160270/ 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111