Vedoucí oddělení právního, veřejných zakázek a řízení projektů

 Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení právního, veřejných zakázek a řízení projektů v odboru informatické infrastruktury Magistrátu hlavního města Prahy (kód 3195).

 

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody.
Bližší informace o podmínkách výběrového řízení a požadavcích naleznete na www.praha.eu v rubrice Volná pracovní místa a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.


Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 24. dubna 2019 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Požadujeme

• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
• znalost zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
• znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a souvisejících předpisů
• znalost anglického jazyka (min. na úrovni B1)
• pokročilá uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Windows, Excel)

Nabízíme
• stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy
• pružnou pracovní dobu
• osobní příplatek po zkušební době
• podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
• 5 týdnů dovolené
• 3 dny zdravotního volna (sick days)
• příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
• podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina
• příspěvek na stravování formou stravenek
• příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
• … a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Náplň práce
• Definice potřeb, posuzování, vyhodnocování a výběr redukovaných nebo kombinovaných projektů vývoje informačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb.
• Koordinace přípravy projektů a podpora jejich realizace, řízení a administrace.
• Zajištění metodické a informační podpory realizace projektů, předávání řešení do provozu.
• Dohled nad realizací projektů, zajištění reportingu o jejich stavu.
• Definice a kontrola plnění projektového přístupu v jednotlivých projektech odboru.
• Podíl na přípravě dokumentace k veřejným zakázkám, včetně technické části smluvních podkladů s ohledem na implementaci projektového přístupu v daných veřejných zakázkách.
• Komunikace se zástupci subjektů, se kterými jsou uzavřeny smluvní vztahy a kde je implementován projektový přístup v rámci celého odboru.
• Spolupráce při koncepčním a metodickém řízení legislativní části informačních projektů
• Podíl na realizaci zadávacích řízení veřejných zakázek.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111