Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa: Právník

 

Úřad práce České republiky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů:

Právník

Pracoviště (místo výkonu práce):
Oddělení právní Odbor kontrolně právní Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Hradci Králové
místo výkonu: Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov

Hlavní náplň činnosti:
• Poskytování základní poradenské činnosti v oblasti zaměstnanosti v rámci náplně činnosti oddělení a základního poradenství v oblasti pracovněprávních předpisů
• Ve spolupráci s kontaktními pracovišti zajištění vedení agendy výživného u dětí svěřených do pěstounské a předpěstounské péče, včetně podávání návrhů k soudům na stanovení výživného a trestních oznámení
• Zastupování zájmů úřadu práce v soudních sporech
• Provádění úkonů v oblasti vymáhání pohledávek
• Vydávání povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte
• Vybrané činnosti v oblasti zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele - poradenství, přebírání žádostí, postoupení žádostí v případě místní nepříslušnosti KrP
• Posuzování rozhodnutí vydaných v I. stupni v případě odvolání, zpracování postupových zpráv odvolacímu orgánu, případně návrhů na provedení autoremedury
• Sledování dodržování zákonnosti činnosti krajské pobočky a signalizování zjištěných porušení právního řádu přímému nadřízenému nebo vedoucí oddělení kontrolně právního

Kvalifikační a další požadavky:
• ukončené VŠ vzdělání magisterského typu, výhodou vzdělání právnického směru
• občanská bezúhonnost
• velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC (MS Office (WORD), Outlook, Internet), výhodou ŘP –B
• znalost správního práva, právních předpisů o zaměstnanosti, orientace v pracovněprávních předpisech, insolvenčním řízení, smluvních vztazích, v oblasti vymáhání pohledávek, nepojistných dávek
• schopnost rychlého zapracování
výborné komunikační dovednosti – schopnost jednat s klienty
• samostatnost, pečlivost a důslednost
• znalosti, popř. praxe v oblasti státní správy výhodou

Pracovní podmínky:
• služba na tomto služebním místě bude vykonávána v pracovním poměru na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené
• služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy, plat v souladu s platovými předpisy
• pružná pracovní doba – plný úvazek, po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku v závislosti na odváděné práci
• předpokládaný nástup do pracovního poměru od 9. 10. 2018, v době od 1.9.2018 do
8. 10. 2018 možná dohoda o provedení práce, maximálně do 150 hodin.

V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete prosím elektronicky motivační dopis, doplněný o strukturovaný životopis a doklad o dosaženém vzdělání, nejpozději do 30. 8. 2018 včetně, na e-mailovou adresu: vaclav.stanek @ uradprace.cz
nebo písemně na adresu: Horská 5, 541 01 Trutnov
Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111