Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - právník v právním oddělení.

 

Přijatý zaměstnanec bude vykonávat různorodé činnosti z oblasti práva se zaměřením na činnost a účel SFDI.

Náplň práce:
SFDI je profesionálně a moderně řízenou institucí. Našimi principy jsou efektivní
a transparentní výkon veřejné služby, vstřícně vůči všem klientům. Pokud se rozhodnete vstoupit do našeho týmu, dáme Vám možnost využít dobře své schopnosti a aktivně přispívat svými nápady v práci instituce. Jedná se o zajímavou a pestrou práci, která spočívá v mnohočetné právní činnosti v rámci účelu SFDI. Hlavní náplní je zejména:
- příprava odborných právních stanovisek pro vedení SFDI zejména v oblasti práva obchodního, občanského, správního, veřejných zakázek, veřejné podpory a finanční kontroly;
- příprava odborných právních stanovisek pro ostatní útvary SFDI zejména v oblasti oboru jejich činnosti;
- navrhování a zpracování změn strategických dokumentů týkajících se Operačního programu Doprava (OPD) a Manuálu pracovních postupů, připomínkování návrhů jejich změn vytvořené ostatními zainteresovanými subjekty a pracovníky;
- vypořádávání a připomínkování auditních zpráv nejrůznějších auditních orgánů včetně Evropské komise, které se týkají VZ financovaných z OPD nebo VZ kde zadavatelem je SFDI; příprava argumentace na obhajobu řádných postupů dle platných právních předpisů, vnitřních předpisů popř. dalších specifických předpisů OPD;
- podpora členů kontrolního týmu při provádění veřejnosprávních kontrol VZ financovaných ze SFDI a OPD;
- právní poradenství žadatelům a příjemcům finančních prostředků ze SFDI a OPD, popř. jejich zmocněným zástupcům (administrátorům);
- připomínkování dokumentů vytvářených při administraci zadávacích řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a příslušným vnitřním předpisem, kde zadavatelem je SFDI jako samostatný nebo i centrální zadavatel v rezortu dopravy;
- příprava a připomínkování provozních smluv uzavíraných SFDI v rámci provozní činnosti, administrace procesu uzavření smlouvy;
- vypracovávání připomínek k vnitřním předpisům předloženým SFDI v rámci připomínkového řízení a rovněž k obecně závazným předpisům v rámci mezirezortního připomínkového řízení;
- řešení problematiky veřejné podpory v souvislosti s financováním projektů včetně komunikace s Evropskou komisí a ÚOHS;
- příprava a připomínkování smluv uzavíraných s příjemci finančních prostředků.

Požadujeme:
- ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu, odborné zaměření – právo;
- bezúhonnost;
- svéprávnost;
- minimální věk 18 let;
- zdravotní způsobilost.

Nabízíme:
- zajímavou práci ve veřejnoprávní finanční instituci;
- možnost dalšího vzdělávání a odborného růstu;
- odpovídající finanční ohodnocení v rámci 13. platové třídy;
- po zapracování možnost přiznání osobního příplatku;
- služební poměr na plný úvazek na dobu neurčitou;
- 5 týdnů dovolené.
- 5 dnů indispozičního volna;
- stravenky;
- příspěvek na penzijní připojištění.

Místo výkonu:
Praha

Předpokládaný nástup:
1. srpna 2018

Přihlášky do:
9. července 2018

Více zde:
https://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/v-sekci-kariera-a-na-uredni-desce-bylo-vyhlaseno-nove-vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-pravnik-v-pravnim-oddeleni-68032018/

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111