Referent společné státní správy a samosprávy

 

MINISTERSTVO VNITRA

odbor legislativy a koordinace předpisů – oddělení interních předpisů a organizace
hledá uchazeče o pracovní pozici - referent společné státní správy a samosprávy

Náplň práce:
- posuzování návrhů interních aktů řízení schvalovaných ministrem vnitra nebo služebním orgánem, a to z hlediska jejich souladu s platnými právními předpisy, jinými interními akty řízení a Legislativními pravidly vlády,
- koordinace a metodické usměrňování činnosti útvarů Ministerstva vnitra při přípravě interních aktů řízení,
- zajišťování legislativně technické úpravy interních aktů řízení vydávaných ve Věstníku Ministerstva vnitra,
- dále pak vypracovávání souhrnných legislativních i nelegislativních stanovisek odboru legislativy a koordinace předpisů a
- tvorba návrhů koncepčně nových právních předpisů.

Místo výkonu práce: náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4

Pracovní doba: pondělí až čtvrtek 7:30 – 16:15 a pátek 7:30 – 15:00, případně pružná pracovní doba

Kvalifikační požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v oboru právo, magisterský stupeň
- státní občanství České republiky
- anglický jazyk / německý jazyk / francouzský jazyk odpovídající úrovni 1 standardizované jazykové zkoušky

Další požadavky:
- znalost práce na PC,
- stupeň utajení „Důvěrné“ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, přičemž žádost o vydání osvědčení pro příslušný stupeň utajení lze podat po oznámení rozhodnutí o přijetí uchazeče do pracovního poměru,
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost,
- zkušenost s prací podobné povahy výhodou,
- základní orientace v legislativě výhodou,
- práce s právními informačními systémy výhodou.
Platové zařazení: 14. platová třída

Požadované doklady:
- strukturovaný životopis,
- před nástupem doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů (postačí předložit před podpisem pracovní smlouvy).

Nabízíme: tvůrčí práci v přátelském kolektivu, systém benefitů garantovaný kolektivní smlouvou - 5 týdnů dovolené, 5 dní tzv. indispozičního volna (sick days), závodní stravování, vzdělávací kurzy, školení, čerpání příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb - příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, příspěvek na kulturní a sportovní akce, možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele atd.

Předpokládaný nástup: říjen/listopad 2018, pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou nejdéle však do konce října 2019 s tříměsíční zkušební dobou; jedná se o zástup za státní zaměstnankyni na mateřské, resp. rodičovské dovolené.

Nabídku se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu elektronické pošty
tereza.subrtova @ mvcr.cz s předmětem „Přijímací řízení“, a to do 20. září 2018.

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111