Referent / referentka správního řízení – přestupky v odboru dopravněsprávních činností Magistrátu hlavního města Prahy (kód 3044)

 

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, v platové třídě 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění.

Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody.

Stručný popis činnosti
Provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich.
Zajišťování výkonu státní správy na úseku správního řízení v přenesené působnosti při řízení o přestupcích.
Odborné zpracování přestupků ve správním řízení.

Požadavky
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti za podmínky následného prokázání odborné způsobilosti vykonáním zkoušky u Ministerstva vnitra ČR po přijetí do pracovního poměru nebo
• vyšší odborné vzdělání při splnění podmínek ustanovení § 112 odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
• znalost problematiky dopravně bezpečnostní a problematiky správního řízení se specializací na řízení o přestupcích
• znalost zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vše v platném znění
• orientace v celostátních informačních systémech (Eliška, IISSDE, CRV, ZR)
• znalost práce na PC (MS Office, Internet)
• velmi dobré komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu, schopnost jednání s lidmi
• organizační schopnosti spolehlivost, zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům
• schopnost samostatné práce
• zvládání zátěže

Vítána
• úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících a při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech
• praxe na úseku veřejné správy v oblasti správního trestání
• odborné znalosti ve strojírenském oboru

Nabízíme
• stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
• pružnou pracovní dobu
• osobní příplatek po zkušební době
• podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost programu mentoringu a koučinku
• 5 týdnů dovolené
• 3 dny zdravotního volna (sick days)
• příspěvek na stravování formou stravenek
• příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete na www.praha.cz v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30. dubna 2018 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111