Předsedkyně Okresního soudu Praha - západ vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovního místa asistenta soudce - občanskoprávní úsek

 

Předpoklady pro výkon funkce:

  • trestní bezúhonnost
  • dosažení vysokoškolského vzdělání získaného řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice.

 

K přihlášce k účasti ve výběrovém řízení uchazeč/ka připojí:

  • motivační dopis
  • prohlášení podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (vyjádřit souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů
  • v souvislosti s výběrem kandidátů pro funkci, a to v rozsahu nezbytném pro průběh tohoto výběrového řízení a vyjádření souhlasu s tím, že po skončení výběrového řízení budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost) strukturovaný životopis
  • ověřenou kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání získaném řádným ukončením studia a v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice
  • výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce

 

Lhůta pro přihlášení do výběrového řízení není stanovena - dle domluvy.
Přihlášku je nutné doručit se všemi požadovanými podklady Okresnímu soudu Praha - západ, Karmelitská 19, 118 15 Praha 1 - personální oddělení.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111