Právník Vojenské zdravotní pojišťovny ČR

Informace o práci
Popis práce Činnosti (druhy prací) pozice - zpracovávání smluv s poskytovateli zdravotní péče, - zastupování VoZP před soudy, - řešení právní stránky správy pohledávek, včetně metodické a konzultační činnosti v této oblasti, - provádění konzultační a poradenské činnosti v jednotlivých právních oblastech včetně řešení právních sporů a zobecňování jejich výsledků.

Požadavky:
Kvalifikační předpoklady Vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu– právnická fakulta. Požadované odborné dovednosti - znalosti řízení před soudem, - znalosti exekučního, insolvenčního a správního řízení, - počítačové dovednosti, Požadované odborné znalosti - oblast veřejného zdravotního pojištění, - zákon o zaměstnanosti, - obchodní právo, - občanský zákoník + občanský soudní řád, - trestní zákoník + trestní řád, - smluvně závazkové vztahy. Požadované schopnosti - jednání s lidmi, - písemný projev a komunikace, - analyzování a řešení problémů, - pružnost v myšlení a jednání (adaptabilita, flexibilita, přizpůsobivost, improvizační způsobilosti).
přibližná mzda 30.000,- Kč - 35.000,- Kč

Místo výkonu práce: Ústí nad Labem
úvazek: plný úvazek
časové potřeby pravidelně, pracovní doba 8 hod/denně
datum možného nástupu 1. 1. 2018 nebo dohodou

Kontaktní informace
kontaktní osoba Andrea Belásová
e-mail abelasova @ vozp.cz
telefon 475259110

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 6/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111