Právník / právnička v Odboru právním Ministerstva dopravy


Hledáme kolegu / kolegyni na služební místo ministerského rady v Oddělení podpory veřejných zakázek v Odboru právním v Sekci legislativně právní Ministerstva dopravy.

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy. Chcete-li získat cenné zkušeností v oblasti zadávání veřejných zakázek, pak právě v resortu dopravy, který patří k největším zadavatelům v ČR.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda ve studijním oboru Právo;
• bezúhonnost.

Nabízíme:
• služební poměr na dobu neurčitou v 13. platové třídě podle přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a k tomu zajímavé finanční ohodnocení (osobní příplatek + odměny),
• pružnou pracovní dobu,
• 5 týdnů dovolené,
• 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days),
• zvýhodněné jazykové kurzy,
• příspěvek na stravování,
• příspěvek na penzijní připojištění,
• možnost dalšího odborného vzdělávání,
• kartu Multisport,
• unišeky 2x ročně aj.

Co Vás čeká:
• Výkon komplexní právní činnosti v oboru působnosti Ministerstva dopravy pro oblast zadávání veřejných zakázek a souvisejících oblastech;
• Poskytování metodické a právní podpory útvarům Ministerstva dopravy v oblasti veřejných zakázek a souvisejících oblastech;
• Podpora při zajišťování realizace zadávacích řízení (připomínky k předložené dokumentaci, podpora v průběhu zadávacího řízení až po úkony po skončení zadávacího řízení, zejména právní podpora při administraci a přípravě dokumentů komise a zadavatele);
• Příprava návrhů interních předpisů v oblasti veřejných zakázek a spolupráce při jejich projednávání;
• Zpracování připomínek a stanovisek k legislativním i nelegislativním materiálům předloženým v rámci meziresortního připomínkového řízení v oblasti veřejných zakázek;
• Vypracování právních stanovisek a výkladů v oblasti zadávání veřejných zakázek a souvisejících oblastech v Ministerstvu dopravy a vybraných případech v resortu dopravy;
• Tvorba služebních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek v Ministerstvu dopravy;
• Zastupování Ministerstva dopravy coby zadavatele v řízeních před vnitrostátním orgánem dohledu a dále před příslušnými soudy v řízeních podle soudního řádu správního;
• Řešení sporných či jinak věcně a právně složitých případů v oblasti zadávání veřejných zakázek a souvisejících oblastech.

Více informací o pozici a způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém odkazu:
http://www.mdcr.cz/Kariera/Nabidka-zamestnani/Oddeleni-podpory-verejnych-zakazek-pravnik-pra

Tak tedy neváhejte a své žádosti zasílejte do 22. listopadu 2018.
Budeme se těšit na případnou spolupráci s Vámi.


 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111