Právník/právnička v odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy (kód 0004)


Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, v platové třídě 11 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody.

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete na www.praha.eu v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 16. listopadu 2018 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

K obsazení pracovního místa úředníka / úřednice – právník a/ právničky požadujeme
• vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
• orientace v legislativní úpravě oblastí daní, poplatků a cen, zejména znalost
 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
• znalost práce na PC (MS Office, Internet)
• komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu
• analytické myšlení
• schopnost samostatné práce a rozhodování
• zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům

 

Vítaná je zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, pro výkon správní činnosti při správě daní a poplatků (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání))

Nabízíme
• stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy
• pružnou pracovní dobu
• osobní příplatek po zkušební době
• podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
• 5 týdnů dovolené
• 3 dny zdravotního volna (sick days)
• podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina
• příspěvek na stravování formou stravenek
• příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
• příspěvek na penzijní připojištění
• příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
… a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Náplň práce
Zajišťování agendy problematických daňových řízení včetně uplatnění pohledávek (daňových nedoplatků) v dědickém řízení.
Zajištění agendy ve věcech podání žaloby proti rozhodnutí o odvolání účastníků řízení na úseku daňového a správního řízení.
Zajištění agendy daňových řízení na úseku vymáhání daňových nedoplatků v případech, kdy se postupuje podle insolvenčního zákona.
Zajištění agendy žalob proti nesprávnému úřednímu postupu s návrhem na odškodnění.
Zpracování agendy ve věcech složitých odvolání proti platebním výměrům (rozhodnutím) nebo rozhodnutím ve správním řízení.
Zabezpečení agend smluvních vztahů pro odbor daní, poplatků a cen včetně vedení evidence smluv.
Zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek hlavního města Prahy, návrhů pokynů ředitelky odboru a návrhů interních nařízení, která metodicky spadají do činnosti odboru.
Vyhodnocování výsledků řízení a postupů na úseku daňovém, cenovém, poplatkovém, hazardních her a veřejných sbírek; navrhování případných změn vnitřních a právních předpisů.
Zajištění agendy veřejných zakázek v rámci odboru.
Vedení evidence soudních sporů.
Zastupování hlavního města Prahy před soudem ve věcech spadajících do kompetence odboru.

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111