Právník / právnička v oboru legislativy příjmových daní

Hledáme kolegyni / kolegu na služební místo vrchního ministerského rady v Oddělení legislativy příjmových daní v Odboru daňové legislativy v Sekci Daně a cla Ministerstva financí.

Nabízíme pestrou a tvůrčí práci v přátelském pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy se sídlem v centru Prahy. Chcete-li se podílet na přípravě a psaní zákonů v oblasti daní z příjmů a evidence tržeb, zapojit se do legislativního procesu na vládě a v Parlamentu České republiky, získat řadu cenných zkušeností a odborně se rozvíjet v oblasti daňové problematiky a legislativy, pak je spolupráce v rámci našeho týmu tím pravým místem, které Vám umožní využít Vaše schopnosti a aktivně se podílet na tvorbě významných zákonů v oblasti daní.

Požadované znalosti a dovednosti:
• ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda ve studijním oboru Právo, případně student 5. ročníku studijního programu Právo a právní věda ve studijním oboru Právo,
• bezúhonnost.

Hlavní náplní činnosti je:
• příprava a zpracování legislativních návrhů zákonů v oblasti příjmových daní, evidence tržeb a daňového poradenství,
• projednávání legislativních návrhů ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu ČR,
• zkoumání problematiky v oblasti legislativy příjmových daní, evidence tržeb a daňového poradenství, analýza stávajícího stavu a navrhování opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti, včetně koordinace výše uvedené legislativy, a to i z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu,
• analýza a vyhodnocování informací ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury,
• spolupráce na zpracování stanovisek ke složitým právním souvislostem právních předpisů v oblasti příjmových daní, evidence tržeb a daňového poradenství,
• spolupráce na zpracování koncepce daňové politiky jako součásti fiskální politiky státu a věcných řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti příjmových daní, evidence tržeb a daňového poradenství,
• spolupráce s jinými orgány veřejné správy, institucemi a odbornou veřejností zabývajícími se problematikou příjmových daní,

Nabízíme:
• služební poměr na dobu neurčitou ve 14. platové třídě podle přílohy č. 1 k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a současně zajímavé finanční ohodnocení (osobní příplatek + odměny),
• pestrou a tvůrčí práci,
• spolupráci s odborníky,
• přátelský kolektiv,
• získání zkušeností a odborný rozvoj v oblasti legislativy a daňové problematiky,
• flexibilní pracovní dobu,
• 5 týdnů dovolené,
• 5 dnů indispozičního volna (sick days),
• příspěvek na penzijní připojištění,
• možnost dalšího odborného vzdělávání,
• možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele,
• příspěvek na stravování,
• a další zaměstnanecké benefity.

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis spolu s motivačním dopisem do 28. února 2019 na email: eva.dedkova @ mfcr.cz
Rádi Vám zodpovíme veškeré případné dotazy a podáme podrobnější informace k obsazované pozici.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111