Právník / právnička v odboru stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou v platové třídě 11 (20 450 – 30 750 Kč) dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody.

Popis činnosti

 • Výkon komplexních právních činností včetně zastupování v řízeních u soudů.
 • Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí obecných stavebních úřadů v hlavním městě Praze.
 • Přezkum oznámení stavebních záměrů autorizovaným inspektorem.
 • Podíl na metodickém usměrňování činnosti stavebních úřadů na úseku veřejného stavebního práva. Podíl na provádění kontroly na úseku veřejného stavebního práva.
 • Řešení nečinnosti stavebních úřadů.
 • Výkon činnosti stavebního úřadu v případech, kdy je Magistrát hlavního města obecným stavebním úřadem, nebo kdy si vyhradil pravomoc obecného stavebního úřadu.
 • Zajišťování vyvlastňovacího řízení.
 • Podíl na posuzování návrhů právních předpisů a zpracování připomínek k nim.
 • Podíl na tvorbě právních předpisů hlavního města Praha na úseku stavebního práva a změn Statutu hlavního města Prahy.
 • Posuzování veřejnoprávních smluv z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem nebo řeší spory z veřejnoprávní smlouvy.
 • Vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů fyzických osob.

 

Požadavky

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
 • znalost správního práva, zákona o územním plánování a stavebním řádu, zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, soudního řádu správního
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook, ASPI)
 • orientace ve veřejné správě
 • komunikační dovednosti, dobrá vyjadřovací schopnost, samostatnost a zodpovědný přístup


Nabízíme

 • stabilní zázemí úřadu územní samosprávy
 • pružnou pracovní dobu
 • podporu profesního růstu
 • program mentoringu
 • 5 týdnů dovolené, dny zdravotního volna
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • širokou škálu dalších zaměstnaneckých výhod

 

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení naleznete na www.praha.eu
v rubrice „Volná pracovní místa“ a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.

Přihlášku  s  požadovanými  doklady  je  nutno  doručit nejpozději dne 29. prosince 2017 do podatelny Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 5/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111