Právnička/právník (odboru školství, mládeže a sportu; oddělení právního a krajského živnostenského úřadu) - Jihlava

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na 2 pozice:
právnička/právník (odboru školství, mládeže a sportu; oddělení právního a krajského živnostenského úřadu)
s místem výkonu práce
Věžní 28, Jihlava nebo Žižkova 57, Jihlava 

požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (obojí právního zaměření)
• orientaci v systému veřejné správy ČR, problematice územních samosprávných celků
(zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů)
• schopnost orientace v právních předpisech, právní myšlení
• schopnost logického úsudku, vyvozování spojitostí a závěrů
• vysokou úroveň ústního i písemného projevu
• smysl pro týmovou práci
• flexibilitu, schopnost učit se nové věci a řešit problémy
• vysoké pracovní nasazení, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, rozhodnost a odpovědnost
• dobrou znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)
• řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo
při výkonu svěřených pracovních činností

výhodou:
• zkušenosti z oblasti veřejné správy

nabízíme:
• pozici vhodnou i pro absolventy
• zázemí stabilní organizace
• pracovní poměr na dobu určitou - zástup za rodičovskou dovolenou, neplacené volno
• možnost zahájení pracovního poměru - ihned po ukončení výběrového řízení
• plný pracovní úvazek
• 11. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
• odpovídající finanční ohodnocení, možnost nadtarifních
a mimořádných složek platu1) 2
• trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu
k zapracování
• vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefitní program
• příjemný pracovní kolektiv

uchazečka/uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí
obsahovat tyto náležitosti:

• jméno a příjmení, titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost2)
• místo trvalého pobytu
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizí/ho státní/ho občanku/občana
• kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
• datum a podpis
1) Podmínky dle Části šesté, Hlavy III., zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
2) Úřednicí/úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státní/m občankou/občanem České republiky,
popřípadě fyzická osoba, která je cizí/m státní/m občankou/občanem a má v České republice trvalý pobyt.

Kontaktní osoba:
Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová,
DiS., tel: 564 602 107,
e-mail: kosourova.i @ kr-vvsocina.cz


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111