Právnická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst akademických pracovníků/ic (odborní/é asistenti/ky)

 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst akademických pracovníků/ic (odborní/é asistenti/ky) na katedře občanského práva se zaměřením na občanské právo hmotné

na pracovní úvazky 1,0.

 

Požaduje se:

  • ukončené magisterské studium v oboru právo a právní věda
  • dosažený titul Ph.D.
  • znalost 1-2 světových jazyků
  • zkušenosti z pedagogické práce
  • publikační činnost

 

Předpokládaný nástup 1. 4. 2019.
Uchazeči předloží spolu s přihláškou (forma dopisu) pracovní strukturovaný životopis, doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání, přehled publikační činnosti a dosavadní praxe do
30 dnů od zveřejnění výběrového řízení zaměstnaneckému oddělení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, 116 40 Praha I.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111