Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – legislativce/kyně

 

 

Nutné podrobnosti k výběrovému řízení jsou na http://www.mmr.cz/cs/Pracovni-prilezitosti/Pracovni-prilezitosti/Vrchni-ministersky-rada-%E2%80%93-legislativec-kyne


Jedná se o služební místo zařazené v oddělení legislativním, v odboru legislativně právním, v oboru služby 29 – Legislativa a právní činnost.

Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. říjen 2018.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 14. platové třídy.

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
1) činnosti spojené s přípravou návrhů právních předpisů a jejich projednáváním
2) zpracování stanovisek k návrhům právních předpisů a k dalším materiálům
3) řešení otázek z oblasti práva ústavního, občanského, obchodního, správního
a finančního

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 23. srpna 2018.

K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis
b) motivační dopis

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111