Okresní soud v Nymburce vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení volného místa asistenta soudce na úsek občanskoprávní

 

Okresní soud v Nymburce vyhlašuje výběrové řízení
pro obsazení volného místa asistenta soudce na úsek občanskoprávní

Předseda Okresního soudu v Nymburce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa asistenta soudce - úsek občanskoprávní

Předpoklady pro výkon funkce asistenta soudce:
- trestní bezúhonnost
- dosažení vysokoškolského vzdělání získaného řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice
- praktická znalost práce na PC

K přihlášce k účasti na výběrovém řízení uchazeč/ka připojí:
- motivační dopis
- strukturovaný životopis
- ověřenou kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání získaném řádným ukončením studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice
- výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce

Termín pro podání přihlášky je stanoven do 26. listopadu 2018 do 16.00 hodin.

V uvedené lhůtě je nutné doručit přihlášku se všemi požadovanými podklady k rukám předsedy Okresního soudu v Nymburce, Soudní 996, 288 62.

Výběrové řízení proběhne formou pohovoru před výběrovou komisí určenou předsedou okresního soudu.

Předseda okresního soudu si vyhrazuje právo nevybrat žádného kandidáta a možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

O výsledku výběrového řízení bude uchazečům doručeno písemné vyrozumění. Nástup do pracovního poměru bude stanoven podle dohody s vybraným uchazečem. Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou.

Přihláška ke stažení ZDE

Informace pro uchazeče výběrových řízení Okresního soudu v Nymburce o zpracování osobních údajů osob vykonávajících praxi

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111